Ochrona danych osobowych

Operator sklepu internetowego Frike s.r.o. na stronie internetowej www.frike.cz , numer identyfikacyjny 17234247 siedziba U Práčská 1881/4, 106 00 Praga 10 - Záběhlice przetwarza dane osobowe podane przez Kupującego w celu spełnienia i dodatkowego potwierdzenia Regulaminu, w celu realizacji zamówienia elektronicznego, realizacji dostaw, rozliczenia płatności oraz niezbędnej komunikacji pomiędzy kontrahentami przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa.

Przepis podstawowy

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ust. 5 lit. o) Ustawa nr 18/2018 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”) to Frike s.r.o. , REGON 17234247 z siedzibą pod adresem U Práčská 1881/4, 106 00 Praga 10 - Záběhlice (zwany dalej „Administratorem”);

2. Dane kontaktowe administratora to: e-mail: info@frike.cz , telefon: +420 775 715 090 ;

3. Dane osobowe to wszelkie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub prawną.

Źródła przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez kupującego za zgodą i uzyskane przez administratora na podstawie realizacji Umowy kupna i realizacji zamówienia elektronicznego w sklepie internetowym www.frike.cz .;

2. Administrator przetwarza wyłącznie dane identyfikacyjne i kontaktowe kupującego niezbędne do realizacji umowy kupna;

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu dostawy, rozliczenia płatności oraz niezbędnej komunikacji pomiędzy kontrahentami przez okres wymagany szczególnymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą publikowane i nie będą przekazywane do innych krajów.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe kupującego z następujących powodów:

1. W celu zarejestrowania się na stronie www.frike.cz zgodnie z § 13 ust. 1 lit. a) Ustawa nr 18/2018 o ochronie danych osobowych;

2. W celu realizacji elektronicznego zamówienia kupującego (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu);

3. W celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy kupującym a Administratorem;

4. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem realizacji umowy kupna. Umowa nie może zostać zawarta bez podania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy kupującym a Administratorem oraz przez okres 3 lat od rozwiązania stosunku umownego;

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia.

Odbiorcy i przetwarzający dane osobowe

Stroną trzecią, do której trafiają dane osobowe kupującego są podwykonawcy Administratora. Usługi tych podwykonawców są bezwarunkowo związane z pomyślną realizacją umowy kupna i zamówienia elektronicznego pomiędzy administratorem a kupującym.

Podwykonawcami Administratora są:

Węzły (system sklepu internetowego);
Česká pošta, sp . ; DPD -Direct Parcel Distribution CZ sro, PPL CZ sro, Zásilkovna sro (usługa doręczenia)
Google Analytics (analiza strony internetowej);
Prawa kupującego

Na warunkach określonych w ustawie kupujący ma prawo do:

1. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

2. Poprawy danych osobowych;

3. Aby usunąć dane osobowe;

4. sprzeciw wobec przetwarzania;

5. O przenoszeniu danych;

6. Cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: info@frike.cz ;

7. Wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych kupującego;

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia dostępu do komputera hasłem, przy użyciu programu antywirusowego oraz regularnej konserwacji komputera.

Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie elektroniczne na stronie www.frike.cz kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptuje je w całości;

2. Kupujący wyraża zgodę na niniejsze zasady poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zamówieniu;

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jest zobowiązany do opublikowania nowej wersji Regulaminu na swojej stronie internetowej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 2 listopada 2022 r.

 

Spinner
Cookies Cookies

Potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie poszczególnych danych, abyś mógł wyświetlać m.in. informacje o Twoich zainteresowaniach. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.

Możesz odmówić zgody tutaj.

Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.